سید شاپور حسینی - معاون
سید شاپور حسینی – معاون

  • دارای ۱۹ سال سابقه مدیریت و معاونت در مدارس اصفهان
  • ۲۳ سال سابقه دبیر ریاضی در مقاطع متوسطه
  • معلم نمونه استان اصفهان برای تدریس ریاضی در سال ۱۳۷۶
  • معام نمونه استان اصفهان برای تدریس ریاضی در سال ۱۳۹۸