1. آخرین مدرک تحصیلی
  2. اصل و کپی کارت ملی
  3. اصل و کپی شناسنامه
  4. اصل و کپی پایان خدمت/معافیت برای افراد بالای ۱۸ سال
  5. شش قطعه عکس