• ارائه مدارک تحصیل رسمی آموزش و پرورش به فارغ التحصیلان
  • صدور معافیت تحصیلی برای افراد واجد شرایط
  • آموزش به صورت نیمه حضوری – بدون نیاز به حضور در کلاسها
  • محفوظ ماندن دروسی که داوطلب در یک ترم میگذارند و قابلیت اخذ سایر دروس در ترمهای بعدی
  • امکان ثبت نام فارغ التحصیلان فنی حرفه ای و کاردانش در رشته دلخواه خود بدون آزمون ورودی