با توجه به اینکه بایستی نمرات دانش آموزان سریعا به اداره ارسال شود و بعد از آن امکان هیچ گونه تغییری در نمرات نیست ، لازم است دانش آموزان سریعا کارنامه خود را دریافت نموده و چنانچه نسبت به نمره خود اعتراض دارند کتبا اعلام نمایند

مهلت دریافت کارنامه ها و اعتراض
Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + یک =

× برای ارتباط با مشاور پیام دهید