فوری باتوجه به درخواست دانش آموزان مهلت اعتراض به نمرات خرداد تا روز چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ تمدید شد این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و مسئولیت عواقب احتمالی آن به عهده خود دانش آموز میباشد

اطلاعیه- تمدید مهلت اعتراض