برنامه امتحاني ترم بهار ۹۷

قابل توجه دانش آموزان

 

برنامه امتحاني كليه پايه هاي تحصيلي مدرسه پيام نو  از طريق فايل زير قابل دانلود مي باشد :

دانلود برنامه امتحاني

دیدگاهتان را بنویسید