برنامه امتحانی ترم بهار ۹۷

قابل توجه دانش آموزان

 

برنامه امتحانی کلیه پایه های تحصیلی مدرسه پیام نو  از طریق فایل زیر قابل دانلود می باشد :

دانلود برنامه امتحانی