بهانه ها تنها دلیل پسرفت ما هستند، پس به قدرت خود اعتماد کن.

برنامه کلاسی ترم پاییز 1401

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.