آموزش آسان، آموزش برای همه


مدرسه آموزش از راه دور پیام نو دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در آموزش از راه دور برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل می باشد .

این مدرسه اولین و بزرگترین مدرسه آموزش از راه دور پسرانه در استان اصفهان است و بیش از ۳۰۰۰ دانش آموزان فعال دارد .

دانش آموزان از مقطع متوسطه اول(راهنمایی) تا پایان متوسطه دوم(پیش دانشگاهی ) در رشته های نظری (تجربی، ریاضی و انسانی) و رشته های کاردانش و فنی حرفه ای در این مرکز ادامه تحصیل می دهند