بازمانده ها از تحصیل

سرویس ۱ سرویس ۱ سرویس۱

Read more

دیپلم نظری و کاردانش

سرویس ۳ سرویس ۳ سرویس ۳

Read more

بیش از یک دهه فعالیت ، بیش از 13 هزار دانش آموز

این مرکز در سال 84 به عنوان اولین مدرسه آموزش از راه دور در استان اصفهان شروع به فعالیت کرد و سالیانه بیش از هزار دانش آموز فعال دارد و در مقاطع تحصیلی متوسطه اول ، متوسطه دوم ، کاردانش و پیش دانشگاهی ارایه مدرک رسمی آموزش و پرورش می نماید.

سخن مسئولین مرکز
author

سوابق اجرایی بیش از 40 سال سابقه در

author

از کجا شروع کنیم ؟
شرایط تحصیل در مرکز
شرایط تحصیل در مرکز
مدارک لازم جهت ثبت نام
مدارک لازم جهت ثبت نام
ویژگی های تحصیلی آموزش از راه دور
ویژگی های تحصیلی آموزش از راه دور
مقاطع تحصیلی در مدرسه
مقاطع تحصیلی در مدرسه