خرید دیپلم فوری، یک اشتباه بزرگ !

بعضی افراد فریب تبلیغات عنوان های دیپلم فوری را می خورند و بعضا افراد سودجو با دریافت مبلغ زیاد ، مدارک جعلی تحویل اینگونه افراد می دهند . لازم به ذکر است اخیرا با راه اندازی سامانه “امین” در آموزش…

مهلت دریافت کارنامه ها و اعتراض

با توجه به اینکه بایستی نمرات دانش آموزان سریعا به اداره ارسال شود و بعد از آن امکان هیچ گونه تغییری در نمرات نیست ، لازم است دانش آموزان سریعا کارنامه خود را دریافت نموده و چنانچه نسبت به نمره…

× برای ارتباط با مشاور پیام دهید