نحوه ادامه تحصیل افرادی که سالهای طولانی ترک تحصیل نموده اند

افرادی سالهای طولانی ترک تحصیل نموده اند بایستی آخرین مدارک تحصیلی خود را به مدرسه پیام نو ارائه نموده و بعد از بررسی در صورتیکه لازم باشد به نظام آموزشی جدید تطبیق داده شود ، راهنمایی می شوند و تمام…

× برای ارتباط با مشاور پیام دهید