مقاطع تحصیلی در مدرسه آموزش از راه دور پیام نو

در این مدرسه از دوره متوسطه اول(راهنمایی) شروع و تا مقطع پیش دانشگاهی ادامه می یابد . دانش آموزان در دوره دوم متوسطه می توانند در رشته های نظری و کاردانش ادامه تحصیل دهند . همچنین د رتمام رشته های…

×

Powered by WhatsApp Chat

× برای ارتباط با مشاور پیام دهید