رشته های کاردانش سال تحصیلی ۹۶-۹۷ مدرسه پیام نو

برق صنعتی (مهارت از سازمان فنی حرفه ای) نقشه کشی معماری ساختمان(مهارت از سازمان فنی حرفه ای) تعمیر خودرو(مهارت از سازمان فنی حرفه ای) گرافیک کامپیوتری(مهارت از اداره ارشاد) چهره سازی(مهارت از اداره ارشاد) تعمیر ماشین های ثابت زراعی و…

ویژگی های تحصیلی آموزش از راه دور

ارائه مدارک تحصیل رسمی آموزش و پرورش به فارغ التحصیلان صدور معافیت تحصیلی برای افراد واجد شرایط آموزش به صورت نیمه حضوری – بدون نیاز به حضور در کلاسها محفوظ ماندن دروسی که داوطلب در یک ترم میگذارند و قابلیت…

مقاطع تحصیلی در مدرسه آموزش از راه دور پیام نو

در این مدرسه از دوره متوسطه اول(راهنمایی) شروع و تا مقطع پیش دانشگاهی ادامه می یابد . دانش آموزان در دوره دوم متوسطه می توانند در رشته های نظری و کاردانش ادامه تحصیل دهند . همچنین د رتمام رشته های…